ایروبیک

ایروبیک گونه‌ای ورزش و فعالیت بدنی با ترکیبی از تمرینات هوازی موزون همراه با تمرینات روزمره حرکات کششی و قدرتی با هدف بهبود و گسترش همهٔ جوانب آمادگی جسمانی است. حرکات ایروبیک معمولاً با نواخت و ضرب موسیقی و با یاری یک آموزگار انجام می‌پذیرد.

About the Author

has written 62 stories on this site. تماس با ما


آدرس :

اصفهان - شهرستان گلپایگان


ایمیل :
info@ultimatesport.ir