مایکل جوردن که شهرت جهانی پیدا کرده و به عنوان بهترین بسکتبالیست دوران ما شناخته شده است. او موفقیت خود را مدیون شکست های فراوانش می داند زیرا عقیده دارد که این شکست ها باعث شده است او سخت تر تلاش کند. این شکست ها هرگز او را دلسرد نکرده است.

وقتی که او نوجوان بود، اصلا به نظر نمی رسید هیچ استعداد خاصی داشته باشد. او از تیم بسکتبال دبیرستان جدا شد. وقتی او تعداد شکست هایش را می شمرد در واقع در ۳۰۰ بازی بازنده شده و ۲۶ بار هم ضربات نهایی او باعث شکست تیم شده است. بیشتر ورزشکاران بعد از اینکه بازنده می شوند دلسرد و بی انگیزه می شوند اما مایکل جوردن به این شکست ها به چشم دیگری نگاه می کرد و آنها را مقدمه ای برای موفقیت می دانست.

مایکل جوردن می گوید: من می دانم که ترس مانع بزرگی است که سر راه بعضی افراد است… اما برای من ترسیدن تنها نوعی توهم و خیال باطل است… شکست خوردن همیشه باعث شده که من تلاشم را بیشتر کنم تا دفعه بعد بهتر عمل کنم.