در بازی تخته نرد ، طرفین مهره‌های خود را بر اساس دو عددی که بر روی تاس نقش می‌ بندد در جهت حرکت عقربه‌های ساعت یا خلاف آن حرکت می‌دهند و درآخر از صفحهٔ بازی خارج می‌سازند

تخته نرد

در بازی تخته نرد ، طرفین مهره‌های خود را بر اساس دو عددی که بر روی تاس نقش می‌ بندد در جهت حرکت عقربه‌های ساعت یا خلاف آن حرکت می‌دهند و درآخر از صفحهٔ بازی خارج می‌سازند

ادامه مطلب »»»
شطرنج یا چترنگ یک بازی دونفره است که بر روی صفحه شطرنج و با استفاده از مهره‌های شطرنج (شاه، وزیر، رخ، فیل، اسب و سرباز) انجام می‌شود. هر یک از مهره‌های شطرنج به شکل مخصوصی حرکت می‌کنند و قادر به زدن مهره ‌های حریف نیز هستند.

شطرنج ، بخش اول ( معرفی و ریاضیات و رایانه )

شطرنج یا چترنگ یک بازی دونفره است که بر روی صفحه شطرنج و با استفاده از مهره‌های شطرنج (شاه، وزیر، رخ، فیل، اسب و سرباز) انجام می‌شود. هر یک از مهره‌های شطرنج به شکل مخصوصی حرکت می‌کنند و قادر به زدن مهره ‌های حریف نیز هستند.

ادامه مطلب »»»
مِنچ یک بازی‌ رومیزی آلمانی است که مخترع آن فردی به نام یوزف فریدریش اشمیت است. نام منچ در ایران برگرفته از واژه نخست نام آلمانی این بازی (Mensch ärgere Dich nicht به معنای عصبی نشو مرد) است.

منچ

مِنچ یک بازی‌ رومیزی آلمانی است که مخترع آن فردی به نام یوزف فریدریش اشمیت است. نام منچ در ایران برگرفته از واژه نخست نام آلمانی این بازی (Mensch ärgere Dich nicht به معنای عصبی نشو مرد) است.

ادامه مطلب »»»
ورزش های فکری ورزش هایی هستند که عمدتا نیاز به تحرک و پویایی بدن ندارند و در این ورزش مغز درگیر و در حال فعالیت است در ادامه به معرفی ورزش های فکری میپردازیم

ورزش های فکری

ورزش های فکری ورزش هایی هستند که عمدتا نیاز به تحرک و پویایی بدن ندارند و در این ورزش مغز درگیر و در حال فعالیت است در ادامه به معرفی ورزش های فکری میپردازیم

ادامه مطلب »»»