غواصی فن شناوری در زیر آب - با یا بدون وسایل تنفس مصنوعی اسکوبا است. این ورزش علاوه بر اینکه کاربردهای صنعتی، پژوهشی، و نظامی دارد، برای ورزش و تفریح هم انجام می‌شود.

غواصی

غواصی فن شناوری در زیر آب – با یا بدون وسایل تنفس مصنوعی اسکوبا است. این ورزش علاوه بر اینکه کاربردهای صنعتی، پژوهشی، و نظامی دارد، برای ورزش و تفریح هم انجام می‌شود.

ادامه مطلب »»»
شیرجه در آب نیز از دیگر ورزش های آبی می باشد شاید فکر شما فقط مسابقاتی باشد که داخل تلویزیون مشاهده کرده اید و افرادی بر روی تخته های به نام دایو می ایستند و داخل آب می پرند اما شاید برای شما جالب باشد که بدانید افرادی هستن

شیرجه در آب ، بخش اول

شیرجه در آب نیز از دیگر ورزش های آبی می باشد شاید فکر شما فقط مسابقاتی باشد که داخل تلویزیون مشاهده کرده اید و افرادی بر روی تخته های به نام دایو می ایستند و داخل آب می پرند اما شاید برای شما جالب باشد که بدانید افرادی هستن

ادامه مطلب »»»
واترپلو (Water polo) یک ورزش گروهی است که با استفاده از توپ در آب برگزار می‌شود. که در آن دو تیم با ۶ بازیکن و یک دروازه‌بان در هر تیم به همراه ۵ بازیکن ذخیره در این ورزش شرکت می‌کنند

واترپلو

واترپلو (Water polo) یک ورزش گروهی است که با استفاده از توپ در آب برگزار می‌شود. که در آن دو تیم با ۶ بازیکن و یک دروازه‌بان در هر تیم به همراه ۵ بازیکن ذخیره در این ورزش شرکت می‌کنند

ادامه مطلب »»»
به تمامی فعالیت های ورزشی که درون آب انجام می شود و هدف از آن تقویت جسم و روح می باشد ورزش های آبی گویند و فرقی ندارد که شما داخل استخر باشید یا

ورزش های آبی

به تمامی فعالیت های ورزشی که درون آب انجام می شود و هدف از آن تقویت جسم و روح می باشد ورزش های آبی گویند و فرقی ندارد که شما داخل استخر باشید یا …

ادامه مطلب »»»