ورزش دارت را باید یکی از شاخه‌های ورزش و حتی آمادگی نظامی دانست که به نوعی آن را یک هنر می‌دانند: هنر پرتاب دارت.

دارت

ورزش دارت را باید یکی از شاخه‌های ورزش و حتی آمادگی نظامی دانست که به نوعی آن را یک هنر می‌دانند: هنر پرتاب دارت.

ادامه مطلب »»»
پرتاب دیسک یکی از رشته‌های پرتابیِ دو و میدانی است که در آن پرتاب‌کنندگان باید وسیله‌ای به نام دیسک را به بیشترین مسافت نسبت به رقبای خود پرتاب کنند. این ورزش سابقه‌ای حدوداً پنج‌هزارساله دارد.

رشته ورزشی پرتاب دیسک

پرتاب دیسک یکی از رشته‌های پرتابیِ دو و میدانی است که در آن پرتاب‌کنندگان باید وسیله‌ای به نام دیسک را به بیشترین مسافت نسبت به رقبای خود پرتاب کنند. این ورزش سابقه‌ای حدوداً پنج‌هزارساله دارد.

ادامه مطلب »»»
ورزش های نشانه روی به ورزش هایی گفته می شود که عمدتا هدفی را مد نظر دار دارد و جسم به سمت آن پرتاپ می شود اما در دسته بندی بندی این ورزش ها الزاما ورزش های هدف دار مد نظر نیست بلکه هر آنچه که پرتاپ می شود جزو ورزش های نشانه روی می باشد.

ورزش های نشانه روی ، بخش اول

ورزش های نشانه روی به ورزش هایی گفته می شود که عمدتا هدفی را مد نظر دار دارد و جسم به سمت آن پرتاپ می شود اما در دسته بندی بندی این ورزش ها الزاما ورزش های هدف دار مد نظر نیست بلکه هر آنچه که پرتاپ می شود جزو ورزش های نشانه روی می باشد.

ادامه مطلب »»»